[TuT Rename] Cách rename FB về tốc độ bàn thờ 2017

Dịch vụ giảm giá! 20k follow chỉ với 500k

Fake ip HÀ LAN and ngôn ngữ HÀ LAN.Vào link : CLICK
 Dòng 1: Tên muốn đổi
 Dòng 2: Họ muốn đổi
 Up cmnd lên.gửi đợi 1-5p sau có mail về.rep mail bằng thần chú này : Biedt facebook team Ik wil de waarheid aan zijn persoonlijke papieren passen hernoemen. Vooruitblikkend naar mijn facebook erkende teams. Dank facebook team
 Full name : Họ và tên
 Birthday : xx-xx-xxxx

 Link contact : https://www.facebook.com/Tahuunam.link/ ( gặp 2 ADmin )

Author: Tạ Hữu Nam

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

Ấn Quảng cáo ủng hộ TaHuuNam BLOG

Bình Luận Facebook ( Đợi nó hiện CMT FB tý nha! )

3 Comments Đăng nhận xét