TUT DAME MD 808 MAX CHẤT – LÊ TẤN THUẬN

Like mạnh nhé

B1 : Fake 1 Clone Giống All Victim Kèm 1 Cmnd Giống Acc Fake Nhé ( Không có ngày sinh Thì để 01-02-1997 Oke)Nơi ở : Ottawa
B2 : Bật Thêm 1 web Mail Ảo Gắn THêm 4-5 Cái mail Vào <3
B3 : Fake Ip Canada + Nn Nhật Bản oke <3


B4 : Vào link : CLICK
Làm Theo Hướng Dẫn Oke :))
Chọn 3-2-1 oke <3
Tiếp Theo Điền :
Dòng 1 : Tên Acc fake oke
Dòng 2 : điền email acc fake ( lưu ý : acc fake đã gắn thêm mail Thì Dòng Này Ta điền mail thứ 1 oke, Còn Làm đã xong bước này thì Gắn Các Mail Còn lại oke )
Dòng 3 : Thì ĐIền Tên Của vitim
Dòng 4 : Bước Này Cần Check id Của Victim Và Điền : vd 100016683219643@facebook.com
Dòng 5 : Điền Url (Link Fb Của Nó)
Tiếp Theo Là Up Cmnd Đã Fake (Fake Đẹp=Die)
Tiếp Theo Phần Bổ Sung Điền Thần chú : このアカウントは私が偽造していました。私は、ユーザーアカウントにポストリンクの成人向けコンテンツ、ポルノなどの悪い目的があり、周囲の皆に迷惑をかけてしまうことを恐れています。 期待するFacebookを検討する。 ありがとうFacebookのチー
Hoặc : このアカウントは私を偽造しました。 私は、人々が周囲の皆に迷惑をかけている成人向けのわいせつなコンテンツを投稿したとしてこのアカウントを使用することを恐れています。 Facebookのレビューを期待しています。 ありがとうFacebookのチーム。
Rồi Xong Cứ Thế Lần Lượt Ta Làm Hết Những Mail Ta Add Vào Acc đã fake
Bước Tiếp THeo CHỉ Cần Báo Cáo Giả Mạo Spam 10 Ảnh Ma TÚy, Bạo LỰc, Khiêu Dâm oke <3
Nếu Fb Trả Thư Về THì Rep THeo THần CHú :
- 私の名前:TênAcc Fake
- 詐称者の名前:TênAcc Victim
- 詐称者プロフィールへのリンク(URL):
Url(リンクfbnó)
Team Facebookアカウントのレビューと削除。
- ありがとうFacebookのチーム。
Gửi Và Hóng Die <3

Author: Tạ Hữu Nam

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

Ấn Quảng cáo ủng hộ TaHuuNam BLOG

Bình Luận Facebook ( Đợi nó hiện CMT FB tý nha! )

0 Comments Đăng nhận xét